UKoXyrt88SNwBNLoeBFCNcdWMvlXACrDm2iDdhhuzSg,HaOMTwH8MgmfNxctEv2EF6XrYgJhtOHhVDIGMCEdfvg

Skogsskötsel

Tänk att kunna erbjuda sig själv eller dina medarbetare möjlighet till ett underlag som kan underlätta arbetet, minska arbetstider och göra det enklare att planera, besluta, och diskutera allt som rör dina fastigheter.

Det är ibland svårt att börja tala om hur, var och varför en dokumentation av vår sort kan vara så nyttig, svårt därför att området av nyttjande är så brett att man kommer av sig i sin entusiasm att berätta om de många fördelar vi ser, så istället för att gör det komplicerat väljer vi helt enkelt att lista de områden, situationer etc. där vårt material kan komma till nytta och lämnar er med en uppmaning att tänka ännu bredare. Skogen är erat företag och vi är säkra på att ni förstår potensen i det material vi kan erbjuda.

Dokumentation
 • Tidsdokument
 • Bebyggelse
 • Utveckling
 • Försäljning
 • Uppföljning
 • Förändringar
 • Byggnationer
 • Klimatpåverkan
 • Mätning
Skogsskötsel
 • Plantering
 • Avverkning
 • Inventering
 • Toppbrott
 • Körskador
 • Vindfällen
 • Planering
 • Näringsbalans
 • Besiktning FCS/PEFC cert.
 • Vidare bearbetning i PC-Skog , Qgis, Google Earth eller  liknande applikationer.
skog_0003_Group-1
skog_0002_Group-2
skog_0001_Group-3