Copture

Vi på Copture AB är specialiserade på inhämtning av information från obemannade luftfartyg (UAS/UAV)

Vi använder oss utav världsledande teknik när vi flyger över områden och tar fotografier. Dessa bilder tillsammans med höjddata och Gps positioner genereras sedan till en georefererad ortomosaik som kan visas på din dator, surfplatta eller smartphone i Google Earth, QGIS eller liknande GIS-applikationer. Bilderna kan bli mycket stora och lämpar sig bra till att skriva ut i stora format för tex undervisning eller reklamprodukter.
Copture AB har hela processkedjan ”inhouse” det betyder att vi kan leverera våra produkter extremt snabbt ut till kund. Oftast inom 12 timmar. Vill man ha informationen snabbare, så finns det bilder att ta del utav redan på plats efter landning, då i jpeg format. Bara vindhastighet över 10m/s eller kraftig nederbörd stoppar oss från att starta.

Vi tar fram 3D-modeller som kan öppnas i exempelvis AutoCAD för analys eller vidare bearbetning.
Informationen och den data vi samlar in kan användas inom en mängd olika områden,
Inom skogsbruket används numera våra tjänster för upprättande av skogsbruksplaner, där våra bilder läggs som lager i PC-skog eller liknande applikationer. Man ser också möjligheterna för kontroll av stormskador, toppbrott, körskador. m.m.
Copture AB använder sig även av (NIR) teknik för att ta fram analysunderlag i form av bilder som visar olika växtindex. Något som blivit mycket användbart inom precisionsodling.

Användningsområdena är många: räddningsledning, lägesuppföljning, olycksutredning, analys, mätningar, etc. Tekniken lämpar sig för stora olyckor som är svåra att överblicka som t.ex. översvämningar, ras och skred, järnvägsolyckor, trafikolyckor, miljöolyckor, olja i vatten, laviner, crowd control, eftersök, skogsbränder, m.m.

Om Ert företag eller Du som privatperson har frågor eller egna projekt som du vill få dokumenterade eller analyserade, tveka inte, utan hör av dig till oss så löser vi det!